Limbajul scris versus limbajul oral

L

În volumul intitulat Comunicarea scris cu acribie de Mihai Dinu, găsim la un moment dat o enumerare foarte utilă. Sintetizând opiniile mai multor cercetători, eminentul profesor bucureștean oferă unsprezece caracteristici particulare ale limbajului scris. Citindu-le, ne putem teoretiza anumite deprinderi și tendințe pe care le practicăm fără să le conștientizăm, de fapt.

Astfel, textele scrise se disting de discursul oral prin următoarele particularități:

1. Tendința de a utiliza cuvinte mai lungi.

2. Preferința pentru nominalizare acolo unde vorbitorii recurg, de obicei, la verbe cu același înțeles.

3. Folosirea unui vocabular mai variat.

4. Recurgerea mai frecventă la epitete.

5. Ocurența mai scăzută a pronumelor personale.

6. O mai mare pondere acordată subordonării sintactice în detrimentul coordonării.

7. Preferința pentru propozițiile enunțative în favoarea celor exclamative.

8. Un mai mare accent pus pe construcțiile pasive.

9. Frecvența mai mare a gerunziilor.

10. Grija de a formula idei complete, cu explicarea tuturor presupozițiilor subiacente.

11. Eliminarea repetițiilor, a digresiunilor inutile și a altor manifestări ale redundanței, caracteristice oralității.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.