Legământ de ordinare (1)

L

O, Doamne, am auzit glasul Tău și mi-a fost teamă. Tu m-ai chemat la o slujbă de temut, în vremuri grave și periculoase. Tu ești pe punctul de a clătina toate națiunile și pământul precum și cerul, pentru ca să rămână lucrurile ce nu pot fi clătinate. O, Doamne, Domnul meu, Tu Te-ai aplecat să-mi dai cinstea de a fi slujitorul Tău. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, numai cel care este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. Tu ai rânduit să merg ca mesager la cei cu inima împietrită și tari de urechi. Ei Te-au lepădat pe Tine, Stăpânul, și nu este de așteptat că mă vor primi pe mine, slujitorul.

Dumnezeul Meu, nu voi pierde timpul plângându-mă de slăbiciunea mea sau de faptul că nu sunt potrivit pentru lucrare. Responsabilitatea mea nu este a mea, ci a Ta. Tu ai spus: „Eu te-am cunoscut – te-am rânduit – te-am sfințit.” Și ai mai spus: „Te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ceea ce-ți voi porunci.” Cine sunt eu să mă cert cu Tine sau să mă îndoiesc de alegerea Ta suverană? Decizia nu-mi aparține, ci este a Ta. Așa să fie, Doamne! Nu voia mea, ci voia Ta să se facă.

Știu bine, Dumnezeule, al profeților și al apostolilor, că atâta timp cât te cinstesc, și Tu mă vei cinsti. Ajută-mă, așadar, să fac acest jurământ solemn de a te cinsti pe tot parcursul vieții și în toată lucrarea ce-mi stă înainte, prin câștig sau pierdere, prin viață sau prin moarte și să țin cu neclintire acest jurământ cât voi trăi.

(A. W. Tozer)

comentarii

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.