Iordanul, Tibrul și Gangele: trei metafore religioase

I

În lucrarea Teologia primă a lui Kevin J. Vanhoozer (trad. rom. Dan Tomuleț, Logos, Cluj, 2017), într-un context mai larg, se face vorbire despre atitudinea creștinismului față de celelalte religii. În acest sens, autorul citează din Raimundo Panikkar, unul dintre gânditorii care au găsit metaforele potrivite pentru cele trei atitudini: exclusivismul, inclusivismul și pluralismul.

Citatul de mai jos redă aceste detalii într-o manieră coerentă și, sper, edificatoare.

Raimundo Panikkar simbolizează relația creștinismului cu alte religii, folosindu-se de imaginea a trei râuri sfinte. IORDANUL, cu toate conotațiile sale istorice referitoare la evenimentele legate de relația lui Israel cu Yahweh și a lui Isus cu Tatăl, reprezintă exclusivismul, convingerea tradițională că creștinismul este singura religie adevărată. TIBRUL simbolizează mentalitatea occidentală a creștinului, cu cruciadele sale medievale și cu misiunile sale moderne. Toate drumurile duc la Roma; prin urmare toate râurile – religiile – conduc spre creștinism. „Declarația referitoare la relația Bisericii cu religiile necreștine”, care a fost adoptată la Conciliul al II-lea de la Vatican, în 1965, a făcut din inclusivism poziția oficială a Bisericii Romano-Catolice. Inclusiviștii adoptă poziția conform căreia creștinismul include ceea ce este adevărat în celelalte religii.  În opinia lui Panikkar, niciuna dintre cele două mentalități, Iordanul sau Tibrul, nu recunoaște în mode adecvat „alteritatea” celorlalte religii. GANGELE, care combină multe izvoare și se dispersează prin guri de vărsare divergente, reprezintă pluralismul contemporan: creștinismul este una dintre religiile valide. Panikkar nu intenționează să vorbească aici despre creștinismul doctrinar și nici despre creștinismul instituțional, ci despre „cristianitate”, despre esența mistică și spirituală a credinței care este împărtășită de întreaga umanitate.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.