„Și teologii aparțin comuniunii sfinților!”

În prefața cărții Venirea lui Dumnezeu. Tratat de eshatologie creștină (Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2015), reputatul teolog Jürgen Moltmann vorbește despre sine. Într-o singură frază, probabil cel mai mare teolog evanghelic în viață își dezvăluie preocupările și, mai ales, stilul propriei teologhisiri.

E un punct de vedere avizat și interesant, mai ales pentru cei care – studenți sau profesori – trudesc pe acest tărâm al științei lui/despre Dumnzeu.

Nu am practicat teologia ca apologie pentru vechile învățături sau dogme bisericești, ci întotdeauna ca o călătorie de descoperire. De aceea, stilul meu de gândire este experimental: o aventură a ideilor, iar stilul meu de mesaj este sub forma propunerilor. Nu apăr nicio dogmă impersonală și nici nu exprim doar părerea mea personală, ci fac propuneri într-o comunitate. Enunțurile pe care le scriu sunt, de aceea, neasigurate și, precum spun unii, îndrăznețe. Ele trebuie să provoace gândire specifică și, în mod firesc, contradicție obiectivă. Și teologii aparțin comuniunii sfinților, căci și sfinții nu sunt doar păcătoși îndreptățiți, ci au avut uneori și îndoială, aparținând în egală măsură atât lumii, cât și lui Dumnezeu.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.