Înțepat cu acul prieteniei

În acești termeni descrie Grigorie Taumaturgul impactul maestrului său – Origen – asupra sa. Este poate cea mai consistentă mărturie a unui ucenic direct de-al alexandrinului. Afecțiunea și învățătura marelui dascăl s-a imprimat în mod definitiv în mintea și-n inima discipolului.

Iată câteva mărturii în acest sens:

  • Încercând să se facă asemenea omului cu viață îmbunătățită și dând – iată ce vroiam să spun – el însuși exempul unui înțelept.
  • Așadar, nu voi spune că era un exemplu desăvârșit, ci că dorea fierbinte să devină astfel; el se nevoia cu tot zelul și cu taotă înflăcărarea, dincolo de puterile omenești.
  • Și iată că ne înțeapă cu acul prieteniei, greu de respins, ascuțit, pătrunzător, acul bunăvoinței și a bunelor intenții, toată bunăvoința arătându-se până și în cuvintele sale atunci când era cu noi și ne vorbea.

Sintagma a înțepa cu acul priteniei mi s-a părut fascinantă. Există o forță uluitoare în adevărata prietenie, cea bazată pe revelație și sinceritate. Origen se pare că a înțeles-o, iar cei din jur au resimțit-o. Fără îndoială, acest lucru e valabil și azi. Sentimentele curate, arătate prin cuvânt și faptă, nu pot să trezească la rândul lor decât stări curate. Frumusețea unei asemenea relații merită efortul întreg, oricând și oriunde.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.