Focul, pâinea și cuptorul exegezei

F

Vă propun o sinteză a gândirii lui Origen asupra exegezei. Ne este oferită, cu măiestrie, de Henri Crouzel, unul dintre cei mai buni interpreți ai alexandrinului. Concis și fermecător, autorul reușește să surprindă în câteva propoziții întreaga realitate exegetică. Dedic aceste rânduri celor care, pe marele ogor al Evangheliei, „se luptă” cu textul biblic încercând să-l înțeleagă și, apoi, să-l explice altora.

Focul care coace pâinea exegezei este dragostea de Dumnezeu, iar inspirația vine de la Sfântul Duh și acționează în chip asmănător asupra autorului inspirat și asupra interpretului său. Pâinea, pe care predicatorii o taie în bucăți pentru a o distribui mulțimii ca în minunea înmulțirii pâinilor, este sensul spiritual. Cuptorul nu este numai rațiunea raționantă a intelectului, ci partea superioară a sufletului, intelectul, inima sau facultatea hegemonică, prin care se realizează participarea omului la chipul lui Dumnezeu, fiindcă numai asemănătorul cunoaște pe cel asemănător. Locul propriu al acestei exegeze este contemplația și rugăciunea; de aici ea coboară din nou, precum Moise de pe munte, acum, când Isus a făcut să cadă vălul, în sintezele teologului, în învățăturile predicatorului și ale teologului, în luptele apologetului, ca și în viața creștină a tuturor celor care o trăiesc.

(Origen, Deisis, 20

comentarii

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.