Haina, dinții și călcătura omului

H

Există un soi de iscusință care e urâciune; cel lipsit de înțelepciune este un nerod.

Mai bun e unul cu minte puțină dar cu frică de Domnul decât unul doldora de pricepere, dar care calcă legea.

Există o iscusință subțire, dar totodată nedreaptă, și unul care folosește viclenia spre a-și dobândi dreptatea.

E câte unul care merge încovoiat de întristare, dar cu lăuntrul plin de vicleșug: își ascunde fața, se face că n-aude și, nebăgat în seamă, ți se aruncă-n spate.

E câte unul prea slab spre a păcătui, dar când îi vine bine, face rău.

Pe om îl cunoști după cum arată; pe înțelept îl cunoști de cum dai cu ochii de el; haina omului, dinții când râde și călcătura omului arată ce e el.

(Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, 19.23-30)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.