Fericit bărbatul…

F

Fericit bărbatul care n-a alunecat cu graiul și care nu e îngândurat de tristețea păcatelor!

Fericit bărbatul al cărui cuget nu-l osândește și care nu cade în deznădejde. (…)

Fericit bărbatul care cugetă înțelepțește și care gândește cu propria-i pricepere, cel ce-n inima lui cugetă la căile înțelepciunii și-i cercetează tainele; o urmărește ca un hăitaș, în căile ei îi stă la pândă; i se uită prin ferestre, îi ascultă pe la uși; i se așază lângă casă, îi înfige-n ziduri un țăruș, își întinde cortul alături și se așază în așezământul fericirii; copiii și-i pune sub acoperământul ei și sub umbrarul ei își află adăpost: sub ea, acolo, ferit e de arșiță și-n slava ei își capătă odihna.

(Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, 14.1-2, 20-24)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.