Gânduri de Ziua Bărbatului

G

După unii (în mod tradițional, zice-se), avem și noi, bărbații, o zi a noastră. Ar fi 9 martie, imediat după Ziua Mamei, deși părerile sunt împărțite. Totuși, dacă e așa (sau chiar dacă nu e), vă ofer cu drag viziunea lui Antonie cel Mare privitoare la bărbatul bun și înțelept:

Este cu neputință să se facă cineva dintr-odată bărbat bun și înțelept. Trebuie gând stăruitor, viețuire, încercare, mreme, nevoință și dor după lucru bun. Iar omul bun și iubitor de Dumnezeu, care cu adevărat cunoaște pe Dumnezeu, nu încetează a face din belșug toate câte plac lui Dumnezeu. Dar astfel de oameni se găsesc rar. (…)

Bărbatul cu judecată, gândindu-se la rudenia sa cu Dumnezeu, nu prinde niciodată dragoste de nimic pământesc sau josnic, ci își are mintea întru cele cerești și veșnice. El cunoaște că voia lui Dumnzeu, Făcătorul tuturor bunătăților și izvorul bunurilor veșnice, este să mântuiască tot omul.

De remarcat sintagmele: gând stăruitor; nevoință; a face din belșug; voia lui Dumnezeu

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.