Europenitate și creștinism

E

Nici nu mai știm sigur câte legături mai există între europenitatea noastră actuală și creștinismul tradițional. Oricum, dacă vă puneți o oră deoparte, veți putea urmări aici un dialog calm și edificator. Adrian Papahagi este intervievat pe diferite teme, inclusiv cea legată de materialitatea cărții. Lectura înțeleasă în stilul ei clasic nu și-a pierdut savoarea și – crede invitatul – nici nu și-o va pierde. Cultura și civilizația trebuie să meargă mână în mână și sub aceleași ausipicii. Ancorată în principiile modelatoare ale creștinismului, atât una cât și cealaltă pot avea viitor.
Tipul acesta de discurs este larg împărtășit. Corifeii culturii române ne-au obișnuit cu astfel de explicații, iar Papahagi reiterează acest fapt. În raport cu marea istorie europeană, creștinismul a jucat un rol modelator, dând coerență și forță oricărei note de civilizație. Deși laicizarea și-a cântat deja refrenul de câteva secole, adevărul creștin continuă să însemne mult. Caracterul lui decisiv trebuie doar recunoscut și promovat. Pentru că, indiferent care ne sunt atitudinile, realitatea spirituală nu se modifică. Dacă sistemul democratic s-a născut în spațiul creștin, atunci viitorul e de partea acestuia. În spațiul deșănțat al mass-mediei românești, e îmbucurător să găsim și astfel de materiale. E mai mult decât o emisiune. E o pledoarie pentru noblețe, consistență și Scriptură.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.