Dicționar teologic: HRISTOMONIE

D

Termen tehnic, folosit mai ales în limbajul de specialitate, hristomonia (sau cristomonia) merită cunoscut publicului larg. Potrivit lui Ben Withrington III (Dicționarul Noului Testament, p. 219), este vorba de „o perspectivă care consideră hristologia ca fiind forma exclusivă sau aproape exclusivă a teologiei.” Avem așadar de-a face cu o devianță doctrinară, un fel de abuz asupra hristologiei, cu repercursiuni nebănuite asupra doctrinei și practicii.

Se manifestă mai ales în spațiul evanghelic (neoprotestant), unde accentul pus asupra vieții și lucrării lui Hristos este imens. Fapt corect din punct de vedere biblic și dogmatic, el poate sfârși într-un derapaj, aducând atingere învățăturii despre Trinitate. Dialogurile curente și predicile (chiar și rugăciunile) sunt tributare acestei înțelegeri exclusiviste a hristologiei, ceea ce nu este nici corect, nici sănătos.

Un remediu ar fi permanenta „reintegrare” a hristologiei alături de teism și pneumatologie. Cu alte cuvinte, o „readucere a Fiului” în compania trinitariană a Tatălui și-a Duhului, urmărind epistolele Noului Testament, dar și scrierile perioadei patristice.

comentariu

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.