Despre Reformă (varianta L. Boia)

D

În primul rând, Reforma introduce o relație individualizată cu divinitatea, prin intermediul Bibliei (spre deosebire de Biserica Catolică, elitistă și ierarhizată, în care intermediar rămâne clerul). Această invoație a încurajat judecata personală și a stimulat diversitatea opțiunilor (exprimată și prin înmulțirea Bisericilor și curentelor protestante). Interpretarea literală a Bibliei duce uneori la atitudini fundamentaliste (în cele mai multe cazuri, milenariștii sunt protestanți), însă în general – după trecerea primei faze militante – Reforma a cultivat competiția intelectuală și a lărgit spațiul laicității. În al doilea rând, lectura obligatorie a Bibliei a jucat un rol decisiv în procesul de alfabetizare, ferment care a lipsit în țările catolice (catolicul nu obișnuiește să citească Biblia, informația esențială, gata interpretată, fiindu-i transmisă de preoți). La câteva generații după Reformă, Europa protestantă, alfabetizată masiv, lăsase mult în urmă Europa catolică, unde o bună parte a populației rămâne analfabetă.

Comentariul de mai sus apare în Occidentul. O interpretare istorică, lucrare publicată de Lucian Boia în anul 2007. Două sunt ideile pentru care pledează istoricul. Prima se referă la un nou tip de relaționare cu Dumnezeu pe care l-a propus Reforma. A doua se referă la o nouă atitudine față de Sfânta Scriptură.

Este interesant cum Reforma a rămas în istorie ca o mișcare spre Dumnezeu și spre Biblie. În interiorul unei asemenea tradiții ar trebui să ne simțim la adăpost. Am putea fi chiar bucuroși și plini de entuziasm.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.