„Dacă nu S-a născut…”

D

Dacă nu S-a născut, atunci nu a murit, iar dacă nu a murit, atunci nu a înviat din morți, iar dacă nu a înviat din morți, atunci nu a biruit moartea, nici nu a distrus împărăția ei. Iar dacă nu a biruit moartea, cum i-ar putea ridica la viață pe cei care au căzut dintru început sub moarte Însă cei ce pun departe de om mântuirea și nu cred că Dumnezeu îi va învia din morți, ei sunt cei ce urăsc și nașterea Domnului, pe care El a îndurat-o pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut trup pentru ca să arate învierea trupului și să meargă la cer înaintea tuturor, căci Cuvântul, Cel întâi născut, întâiul născut al Sfatului lui Dumnezeu, a împlinit toate lucrurile, a trecut prin toate și a dat legea pe pământ. Întrucât a fost Întâiul născut din Fecioară, bărbat drept, sfânt, credincios, bun, bineplăcut lui Dumnezeu, desăvârșit în toate, Care îi mântuiește din iad pe toți cei ce Îl urmează. El este primul născut din morți și îndrumătorul de seamă spre viața în Dumnezeu. (…)

Așadar El (Hristos) l-a unit pe om cu Dumnezeu și a săvârșit împăcarea și comuniunea între Dumnezeu și om, pentru că nu am fi putut primi, după Lege, în niciun alt mod participarea la nestricăciune, dacă nu ar fi venit El la noi. Căci dacă nestricăciunea ar fi rămas nevăzută și imperceptibilă, nu ne-ar fi fost de niciun folos. Acum, prin Întrupare s-a făcut văzută, pentru ca să putem primi părtășia acestei nestricăciuni. Și pentru că în Adam, întâiul creat, am fost cu toții încătușați și dați morții prin nesupunerea lui, a fost necesar ca moartea să fie sfărâmată prin supunerea Celui care S-a făcut om pentru noi… Astfel Cuvântul s-a făcut trup pentru ca prin trup, prin care păcatul a dobândit putere, sălășluire și domnie, moartea să fie sfărâmată și să nu mai existe în noi. Din această pricină, Domnul nostru a luat trup identic cu cel al primului om creat, ca să i Se împotrivească morții, jertfit fiind pentru strămoși, iar prin Adam să biruie pe cel ce ne-a lovit prin Adam.

(Fragment din Demonstrația propovăduirii apostolice, de Irineu de Lyon, trad. Remus Rus)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.