Categoria

Citate

C

Suspinul din spatele predicii

Doamne, suspin în fiecare zi pentru mântuirea sufletelor. Uneori, cred că aș putea să mă urc pe acoperișul fiecărei trăsuri din Londra, și să predic Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este destul ceea ce fac zi și noapte, lucrând mereu prin scriere și predicare; aș vrea să mă împart într-o mie de bucăți, ca să am o mie de limbi cu care să predic Evanghelia binecuvântatului meu Răscumpărător. Desprins...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.