„Când istorisesc, împart cu cititorii mei aceeași patrie”

C

Se pare că nu mă întorc acum, la bătrânețe, la amintirile din anii copilăriei doar dintr-o nevoie pe care o au toți vârstnicii, ci simt, de asemenea, că ar trebui să mă îndeletnicesc din nou, sub auspicii inversate, cu discutabila artă a povestitului, ca un fel de pedeapsă, și să ispășesc până la capăt. Povestitul presupune existența unor ascultători și cere din partea povestitorului un curaj pe care-l găsește numai dacă el și ascultătorii lui aparțin aceluiași spațiu, aceleiași societăți, dacă au aceleași obiceiuri, aceeași limbă și același tip de gândire. În tinerețe, modelele pe care le-am venerat mi-au întreținut multă vreme convingerea că această apartenență și comunitate mi-erau înnăscute și transmise, că, atunci când istorisesc, împart cu cititorii mei aceeași patrie, că le când la un instrument și după un sistem de note care le sunt întru totul cunoscute și firești, ca și mie.

(Din Cele mai frumoase povestiri, de Hermann Hesse)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.