Bătălia pentru certitudine

B

Nici un argument al rațiunii nu poate oferi certitudine. Finitul nu poate sta ca argument pentru infinit, nu poate ajunge la Dumnezeu și nu își poate câștiga niciodată propria eternitate. Există însă două certitudini. Una dintre ele sălășluiește în fiecare suflet care se cunoaște pe sine. Este certitudinea pe care o impune legea, și care spune că nici viața și nici moartea, nici curajul și nici avântul nu ne poate elibera de porunca de a fi ceea ce trebuie să fim și de neputința de a fi astfel, a cărei osândă este disperarea. Eternitatea disperărăii ne cuprinde înmomentul în care suntem conștienți de faptul că mărturisim legea. Cealaltă certitudine se află în cei care au Duhul; ei sunt dincolo de propria lor mărginire și ei nu pot să folosească argumente căci eternitatea este prezentă în ei. Nu este o chestiune ce ține de viața de după moarte; este prezența convingătoare a Duhului care este Viața dincolo de viață și de moarte.

Fragment dintr-un eseu scris de Paul Tillich și inserat în cartea Cutremurarea temeliilor (Herald, București, 2007).

Îl găsesc potrivit după aceste zile în care s-a predicat abundent despre Răstignirea, Înmormântarea și Învierea lui Isus. Suntem adesea ispitiți să aducem tot felul de argumente, deși unele sunt destul de fragile fie în sine, fie în modul cum le explicăm. Încercăm să-i conducem pe oameni spre certitudini pe calea argumentelor, uitând că există ceva ce transcede logica argumentației noastre. Acest element care trece dincolo de sau se situtează deasupra demersurilor noastre face, în fond, diferența. Merită să ne oprim în loc și să ne reconsiderăm bazele credinței, să ne punem pe cântar. Exercițiul ne va face bine și ne va ajuta să creștem spiritual.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.