Un strop de înțelepciune de Ziua Copilului

U

copiii

Primiți vă rog, de 1 iunie, acest florilegiu de învățături scurte. Sunt culese din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai destoinici episcopi și predicatori care au trăit vreodată. Pe mine, ca părinte, m-au sensibilizat și m-au trezit la realitate. Dacă va avea același efect și asupra altora, nu pot decât să mă bucur.

Mulți și binecuvântați ani tuturor!

  • Un tânăr de a cărui educație nu te ocupi este ca un pământ înțelenit pe care cresc mulți spini. Să aruncăm, dar, asupra tinerilor focul Duhului Sfânt, să ardem dorințele lor rele, să întoarcem brazdele ogorului sufletului lor și să-i facem gata de a primi sămânța. Să arătăm lumii pe tinerii noștri mai cuminți și mai înțelepți decât bătrânii păgânilor. (Omilii la Matei, în col. PSB, vol. 23, p. 576)
  • Și doar nu este artă mai mare ca aceasta. Care artă poate fi egală cu arta de a educa sufletul copilului, de a-i forma mintea tânărului? Cel care practică această artă trebuie să fie mai priceput și mai talentat decât un pictor și decât un sculptor. (Omilii la Matei, în col. PSB, vol. 23, p. 695)
  • Cea dintâi mare este marea vârstă a copilăriei, care e tare agitată din pricina neștiinței, a ușurătății și a nestatorniciei. De aceea punem copiilor și dascăli, ca aceștia, prin purtarea lor de grijă, să dea firii ceea ce-i lipsește, întocmai ca pe mare, prin meșteșugul conducerii corăbiei. (Omilii la Matei, în col. PSB, vol. 23, p. 924)
  • În mod principal această vârstă are nevoie de învățăturile noastre: cum ea este fragedă, învățăturile care i se dau intră mai ușor în sufletul lor, și se imprimă ca și sigiliul pe ceară în sufletul lor; este momentul critic de care depinde viața lor întreagă să aleagă viciul sau virtutea. Dacă deci de la început şi din primii ani, sunt întorşi copiii de la păcat, şi sunt puşi pe calea cea dreaptă, li se va imprima lor obicei bun care va rămâne în ei ca o a doua natură; ei nu vor fi duşi uşor de la sine la rău, obiceiul îi va reţine. (Comentar la Evanghelia după Ioan, p. 16)
  • Să nu ne gândim dar cum să lăsăm pe copii bogaţi, ci cum să-i lăsăm virtuoşi. Dacă ei au avere în care se încurajează, nu se vor mai îndeletnici cu nimic, fiindcă prin averea lor cea multă vor astupa, aşa zicând, relele ce-i stăpânesc, pe când dacă se vor vedea goi şi lipsiţi de mângâiere, vor face totul ca prin virtutea lor să găsească mângâiere în sărăcie. Deci să nu le laşi avere, ca să le laşi virtutea. (Omilii la Epistola către Romani, p. 123)
  • Tinerețea este ca un cal sălbatic, ca și o fiară sălbatică, și dacă de la început și din cea mai fragedă vârstă a copilăriei îi vom pune niște hotare bune, după aceea nu vom avea nevoie de multe osteneli, ci obișnuința va deveni lege. Să nu-i dăm să facă ceva din cele plăcute și vătămătoare și nici ca unor copii să le facem întotdeauna pe placul lor, ci mai cu seamă să-i ținem în întreaga înțelepciune și cumpătare, fiindcă abuzul de acestea pierde tinerețea mai mult decât orice. (Tâlcuiri la Epistola întâi către Timotei, p. 97)
  • Mare depozit avem noi în copiii noștri. Să ne îngrijim de ei, iar aceasta să o facem ca nu cumva vicleanul diavol să ne piardă chiar pe noi. Acum, însă, toate sunt contrare pentru noi. Pentru ca să putem avea țarina bună și rodnică, toate le facem: și ca să o încredințăm unui bărbat credincios și să căutăm a avea un îngrijitor de măgar, un altul pentru catâri, un iconom, și un logofăt deștept; iar tocma ceea ce este mai de preț pentru noi, să ne îngrijim de a încredința pe copilul nostru unui care ar putea să-i păstreze neatinsă întreaga lui înțelepciune, la aceasta nu ne gândim, deși aceasta este proprietatea noastră cea mai de preț, iar celelalte prin el vin. Ne îngrijim de proprietățile ce le vom da lor, și nu ne îngrijim de ei. Ai văzut câtă lipsă de judecată?
  • Nu încetez de a vă ruga, de a vă ruga cu lacrimi și a vă cere ca, înainte de toate celelalte, să dați copiilor voștri o bună educație. Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația ce i-o dai.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.