Sonorități medievale

S

Crăciunul nu s-a terminat! Ca într-un ecou binevenit, colindele încă se aud prin spații publice, emisiuni de profil se transmit în reluare în audio-vizual. Ne înscriem și noi în această fericită inerție, oferind o celebrare muzicală ilustră: Nesciens mater. Este una dintre lucrările compozitorului francez Jean Mouton, unul dintre cei mai mari muzicieni ai Renașterii. Preocupat de valoarea teologală a muzicii corale, Mouton și-a dedicat întreaga viață unor astfel de piese. În mare parte, opera lui a avut o destinație eclezială, ajungând să fie incorporată în diferite slujbe. Concertele care-l includ în listă au loc, de obicei, în catedrale cu o acustică perfectă, iar specificul evenimentului trebuie să fie religios.
Propun această superbă descriere muzicală a Nașterii lui Hristos pentru ineditul ei. Este un gen mai puțin popular, dar nu mai puțin profund. Amplitudinea acestor sonorități, armonia întregului edificiu muzical și expresivitatea sonoră sunt doar câteva din elementele de forță. Ascultând-o simți nevoia s-o asculți iar. Așezată pe o linie melodică simplă, ea reușește să atingă o coardă sensibilă a sufletului. Probabil tocmai de aceea marele compozitor medieval este atât de actual și îndrăgit…

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.