„Să se facă”

S

Dacă o femeie avusese un rol atât de important în decăderea neamului omenesc, de ce oare nu ar putea tot o femeie să aibă un rol la fel de important în restaurarea omenirii? Dacă existase un Paradis pierdut în care se celebrase prima căsătorie a bărbatului cu femeia, de ce oare nu s-ar putea da un nou Paradis în care să se celebreze căsătoria lui Dumnezeu cu omul?

La împlinirea timpul, un înger al luminii, coborât de pe marele tron de lumină, s-a dus la o fecioară îngenuncheată în rugăciune pentru a o întreba dacă este dispusă să-I dea lui Dumnezeu natură umană: la care, ea răspunde că „nu cunoștea bărbat” și, prin urmare, că nu ar fi putut fi mama „Celui așteptat de popoare”.

Nu poate exista o naștere acolo unde lipsește iubirea. Tânăra avea dreptate în această privință. Pentru a procrea o viață nouă sunt necesare flăcările iubirii. Totuși, în afară de pasiunea umană generatoare de viață, există imparțiala pasiune și impetuoasa liniște a Duhului Sfânt; și tocmai Duhul a fost acela care a acoperit-o cu umbra sa pe femeie și L-a zămislit în ea pe Emanuel, adică „Dumnezeu-cu-noi”. Atunci când Maria a pronunțat Fiat-ul său („Să se facă”), s-a produs un mai mare eveniment decât cel produs ca urmare a lui Fiat lux („Să se facă lumină”) pronunțat în actul creației, pentru că lumina care se arăta acum nu era Soarele, ci Fiul lui Dumnezeu întrupat. Pronunțând Fiat-ul său, Maria împlinea în plinătatea sa datoria proprie condiției de femeie, adică acela de a aduce oamenilor darurile lui Dumnezeu. Avem, așadar, o receptivitate pasivă, în care femeia spune Fiat-ul Cosmosului, în sensul că îi împărtășește ritmul, și Fiat-ul iubirii omului, în sensul că o primește, și Fiat-ul lui Dumnezeu, în sensul că îi primește Duhul.

(Din Viața lui Cristos, de Fulton J. Sheen, trad. Iosif Agiurgioaei, Sapientia, Iași, 2015, p. 19)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.