Rugăciunea săptămânii (109)

R

Să nu ne predai până la sfârșit, pentru numele Tău, Doamne; și să nu rupi Testamentul tău; și să nu depărtezi de la noi mila Ta, pentru milostivirile Tale, Tatăl nostru Cel din ceruri, și pentru mila Sfântului Tău Duh… Doamne, adu-Ți aminte de pârga pe care, luând-o dintru noi, pentru iubirea de oameni, Unul-Născut Fiul Tău o ține pentru noi în ceruri, ca să ne dăruiască nădejdea tare a mântuirii și să nu devenim din deznădejde mai răi. Mântuiește-ne pentru cinstit sângele Lui, pe care l-a vărsat pentru viața lumii, pentru sfinții Săi Apostoli și Ucenici, care și-au vărsat sângele lor propriu pentru numele Lui… Nu trece cu vederea rugăciunea noastră, Doamne, și nu ne părăsi până la sfârșit. Căci nu ne încredem în dreptățile noastre, ci în mila Ta prin care porți grijă de tot neamul nostru. Cerșim și rugăm bunătatea Ta, ca să nu ni se facă nouă spre osândă taina mântuirii, hărăzită nouă de Unul-Născut Fiul Tău, și să nu ne lepezi pe noi de la fața Ta. Nu Te scârbi de nevrednicia noastră, ci ai milă de noi după mare mila Ta; și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegile noastre, ca, apropiindu-ne fără de osândă înaintea sfintei Tale slave, să ne învrednicim de acoperământul Fiului Tău cel Unul-Născut și să nu fim lepădați ca niște slugi netrebnice ale păcatului. Da, Stăpâne, Doamne atotputernice, auzi rugăciunea noastră, că afară de Tine pe altul nu cunoaștem, Numele Tău numim; căci tu ești Cel ce lucrează toate în toți și ajutorul de la Tine îl cerem toți.

(Maxim Mărturisitorul)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.