Nazismul și comunismul: două (false) mesianisme

N
  • În nazism, o rasă superioară din inima Europei a tropăit câțiva ani în toate direcțiile cu intenția de a pune temelia unei împărății pământești de cel puțin 1000 de ani. În această împărăție, religia de stat ar fi fost ocultismul, iar creștinismul, în cel mai fericit caz, pentru o vreme greu tolerat, după care desființat și declarat ilegal.
  • În comunism, o clasă mântuitoare internaționalistă, clasa muncitoare (aliată cu țărănimea îmblânzită și intelectualitatea reeducată), sub conducerea înțeleaptă a atâtor conducători liminați (și iluminați) a luptat câteva decenii (și încă mai luptă, pe alocuri), pentru a duce națiunile spre comunism (în zbor!), tot o împărăție pământească, cu o perioadă nedeterminată. În această împărăție, pe care am văzut-o funcționând după indicațiile lui Marx și Engels, religia – fiind opium pentru popor – a fost înlocuită cu ateismul.

Fragment din articolul Cum a rămas bătrânul continent fără Dumnezeu, scris de Nicușor Gliga și publicat în Lumea (Anul XIX, Nr. 8(245), 2013).

Autorul subliniează foarte bine caracterul mesianic al totalitarismelor moderne. Avem aici o zonă sensibilă, unde gândirea politică și cea teologică își dau mâna. Doar că, atât nazismul cât și comunismul au fost mișcări laice și – în feluri diferite – anticreștine. Au speculat foarte bine elementul mesianic, punându-l într-un sol cu totul diferit. N-au rezistat, dar prețul pe care umanitatea l-a plătit a fost enorm. Nimic nu produce o frustrare mai mare decât un mesianism fals.

Pentru a fi autentic, mesianismul trebuie neapărat legat de Isus Hristos. Lucrarea Lui, perpectiva pe care El o răsfrânge asupra lumii prin Biserică, normele Sfintei Scripturi, iată elementele-forță ale lui. Să nu ne lăsăm seduși de teorii care ne promit mult și nu ne oferă, în schimb, nimic. Ba mai mult, ne oferă o îndobitocire și o dezumanizare cruntă, așa cum am văzut în secolul ce abia s-a sfârșit. Sper ca generațiile ce vin să învețe din aceste necruțătoare lecții ale istoriei.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.