„Mă simt descurajat…”

M

Mă simt descurajat, dar nu în chestiunile familiale. Pot spune că sunt foarte fericit alături de familia și de copiii mei. Dar în chestiunile legate e Biserică, de situația ei, mă simt descurajat. Devin alergic la conținutul pseudo religios al Bisericii și al vieții ei, care mi se pare a fi tot mai mult o denaturare a… creștinismului. În același timp, sunt implicat și absorbit total de acestea: telefoane, scrisori, discuții și întâlniri. Toate acestea nu sunt nici autentice, nici reale; se află în afara realității lui Dumnezeu, a omului, a lumii și a vieții. Simt cum inima mea tânjește după acel „dincolo”. Dar nu văd nicio ieșire. Să plec? Încotro? Nu pot părăsi Biserica – Biserica este viața mea… „Mântuiește-te pe tine însuți și vei mântui mii în jurul tău”. Fiecare se mântuiește în felul său; mântuirea constă în împlinirea vocației. Dar ce se întâmplă când împrejurările nu permit această mântuire, când implicarea, activitatea resping nivelul la care mântuirea este posibilă?

(Din Biografia unui destin misionar, de Alexander Schmemann, notă datată: 23 ianuarie 1974, p. 76)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.