Lupta cu trupul

L

M-am gândit, astăzi, la legătura dintre păcat, trup și dorință. Dorința este, în esență, aceeași căutare de sine, aceeași mândri, întoarcerea trupului spre sine, spre propria sa auto-afirmare și satisfacere de sine. Așadar, smerenia adevărată este imposibilă fără o înfrângere a trupului și o spiritualizare a acestuia. Dar lupta cu trupul poate deveni, cu ușurință, mândrie și sursă de mândrie, dacă nu este înrădăcinată în căutarea smereniei, în urmarea ei. Ascetismul poate fi o bucurie în sine și nu un Dumnezeu. Semnele sunt clare. Adevăratul ascetism este vesel, simplu, încrezător. Falsul ascetism este, fără excepție, dezgustat de trup, de lume și de viață, este hrănit cu dispreț, ia parte la hulirea creației de către diavol. Pentru un astfel de ascet, păcatul – la fel ca și ispita și primejdia – pare ea fi pretutindeni, în timp ce înfrânarea trupului nu devine, niciodată, obiect al aversiunii, ci conduce, întotdeauna, la un „ochi curat” (Mt. 6.23). 

(Din Biografia unui destin misionar, de Alexander Schmemann)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.