Întrebarea săptămânii (35)

Orice viață umană nu este un pelerinaj în abisuri din moment ce orice problemă serioasă pe care o formulează atât omul pentru el însuși, cât și lumea pentru om, conduce gândirea în abisuri? Întrebarea referitaore la adevăr nu este o problemă abisală? Căutând adevărul, pătrunzând în lăcașul adevărului, gândirea omului se sfărâmă întotdeauna de abisuri înfricoșătoare. Și ce se întâmplă cu problema dreptății, a binelui și a răului? Oare nu toate se vădesc a fi abisuri și prăpăstii, nu toate arată a fi pelerinaje triste și dureroase? Gândirea nesătulă a omului, călăuzită de un anume impuls, se avântă cu entuziasm de la o problemă la alta, dar nu reușește să-și afle îndestulare.

(Iustin Popovici)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.