Frica de Domnul

F

Vrei să spun și despre cei ce au trăit în multă răutate și apoi s-au schimbat dintr-odată lepădând toată răutatea aceea? Ce este mai nenorocit decât un tâlhar? Și totuși, dintr-odată s-a arătat mai fericit decât toți. Deși a făcut multe ucideri. Căci era condamnat la cruce și era dus la moarte și toți îl osândeau, și a pierdut tot timpul ucigând și toată viața și-a cheltuit-o în răutate. Dar fiindcă pentru scurt timp s-a temut de Dumnezeu, cum trebuia să se teamă, a devenit fericit. La fel și desfrânata care își neguțătorea frumusețea și se deda la toată necurăția, și pentru aceasta era mai nenorocită decât toți, a devenit fericită, temându-se de Dumnezeu cum trebuia. Căci nu este niciun rău pe care să nu-l stingă frica de Dumnezeu. Fiindcă așa cum focul primește fierul ruginit și îl arată iarăși strălucitori, curățindu-l, îndreptând desăvârșit stricăciunea, la fel și frica de Dumnezeu, în scurt timp lucrează toate și pe cei pătrunși de ea, nu îi lasă să fie supărați de nimic dintre cele omenești.

(Ioan Gură de AurOmilii la Psalmi)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.