Frățietatea în spiritul și istoria ei

F

Deși iutubul este ceva mai vechi (2009), el reflectă bine spiritul și istoria Creștinilor după Evanghelie. Acest nume îl poartă doar în România, pentru că în restul Europei sunt recunoscuți ca Adunările frățești sau pur și simplu Frații. Parte din aceeași Alianță Evanghelică cu penticostalii și baptiștii, confesiunea descrisă aici a depășit un secol de viață. În acest răstimp, alături de celelalte culte neoprotestante, a îndurat prigoana de tot felul. Vicisitudinile istoriei românești s-au abătut și asupra lor, dar au rămas în picioare cu o demnitate de apreciat.
Veți putea viziona foto-documente, dar și păreri ale veteranilor. Tinerii vor putea lua pulsul unei istorii zbuciumate, când apărarea credinței însemna pericole pe toate planurile. Apoi, de luat în seamă este și profundele legături pe care această confesiune o are cu bisericile surori din Europa și Statele Unite.
Toate dovedesc dârza impunere a credinței în fața ateismului și adversității. O lecție de viață pentru oricare dintre noi, o dovadă că unitatea ancorată în Hristos poate face minuni. Să ne ajute Dumnezeu să putem face față și provocărilor libertății în care trăim. Și nu doar să facem față, dar să fim relevanți și consistenți.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.