Eticheta

patristică

p

Căsătorie, familie și sexualitate la Ioan Gură de Aur

Semnalez cu o oarecare întârziere o lucrare avizată: Bărbatul și femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur. Scrisă de David C. Ford și publicată, în 2010, de editura Sophia (București), cartea reprezintă o culegere de învățături desprinse din predicile hrisostomului. În plin avânt al creștinismului, slujitori precum Ioan Gură de Aur au fost preocupați și de antropologie. Fără a fi deja o...

Ultimele zile ale lui Augustin

Pentru că sunt în număr mic, pusese să se facă după Psalmii de penitență a lui David copii și, din pat, în timpul bolii, privea la acele copii, așezate de-a lungul peretului, le citea vârsând neîncetat lacrimi din belșug; și, pentru a fi ferit de distrugeri, ne-a rugat, cu vreo zece ziile înainte de moarte, să nu lăsăm pe nimeni să intre în camera lui, decât doar la ora vizitei doctorul sau când...

Exercițiu de neuitare: Grigore cel Mare

La 12 martie, anul 604, se stingea unul dintre cei mai mari lideri ai creștinătății: Grigore cel Mare. Supranumit și Grigore Dialogul, acest personaj merită atenția noastră indiferent de confesiune. Perioada în care a trăit și a slujit corespunde Bisericii nedespărțite, acelui trunchi comun al tuturor confesiunilor creștine. Patrician roman, la vârsta de 32 de ani deținea deja funcția de prefect...

Rugăciune (19)

Te chemăm pe Tine, Tatăl Unului-Născut, Domnul a toate, Ziditorul făpturilor și Făcătorul celor făcute; mâini curate întindem spre Tine și ne deschidem mințile spre Tine, Doamne; ne rugăm fii îndurat, curăță-ne, fii binevoitor, fă-ne mai buni, lărgește-ne în virtute, credință și cunoaștere, cercetează-ne, Doamne, căci spre Tine am trimis neputințele noastre.
(Serapion din Thmuis)

Jean Brun (2)

Oferim în continuare un fragment din opera istoricului și filozofului Jean Brun. Citatul precedent era despre natura creștinismului, cel de azi se va ocupa de o situație particulară. Vom afla câteva lucruri despre patristica greacă, anume despre acei Părinți ai Bisericii care provin din această zonă. Patristica greacă a fost influențată îndeosebi de către Platon, iar mai apoi de neoplatonism; ea...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.