Căsătorie, familie și sexualitate la Ioan Gură de Aur

C

Semnalez cu o oarecare întârziere o lucrare avizată: Bărbatul și femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur. Scrisă de David C. Ford și publicată, în 2010, de editura Sophia (București), cartea reprezintă o culegere de învățături desprinse din predicile hrisostomului. În plin avânt al creștinismului, slujitori precum Ioan Gură de Aur au fost preocupați și de antropologie. Fără a fi deja o știință în sine, elementele de antropologie, diferența dintre sexe și conviețuirea conjugală au făcut obiectul multor predici și scrieri.

Tematic, autorul începe prin a discuta locul femeii în gândirea patristică. Cu mici diferențe de nuanță între Răsărit și Apus, se ajunge la concluzia că perspectiva era cam aceeași. Femeia era de cele mai multe ori privită ca și un prilej de cădere, o momeală permanentă a concupiscenței. Gură de Aur operează aici o modificare de sens: nu femeia trebuie incriminată, ci dorința nestăpânită a bărbaților. Urmează apoi teologia căsătoriei, un subiect predilect al marelui predicator. Se aduc argumente biblice pentru căsătorie și se postulează locul plăcerii sexuale și a procreației într-o manieră explicită. Este interesant să constați că Ioan Gură de Aur a avut atât de multe referiri la acest aspect, iar unele sunt de un realism tulburător.

Nu putea să lipsească, ca o nuanță, problema virginității și a castității în căsătorie. Cei obișnuiți cu viziunea patristică asupra subiectului știu că aici avem un anumit entuziasm dogmatic. Ridicând virginitatea la rang de virtute, este de la sine înțeles ca ea să prevaleze inclusiv în relația conjugală. Așadar, nu puține erau cazurile în care soții alegeau la un moment dat (după ce aveau deja urmași) să nu mai întrețină niciodată relații sexuale, trăind ca un frate și o soră pentru tot restul vieții. Acest act era consfințit printr-un legământ și apreciat ca atare.

Aș mai remarca valoarea teologică a abordării lui Ford. Imersat în  literatura patristică în general și în scrierile lui Gură de Aur în special, el reușește să ajungă la miez, la resorturile argumentative. Întreaga teologie a relațiilor dintre bărbat și femeie se clădește pe texte din care Hristostomul predica abundent, iar această exegeză este definitorie. E imposibil să-i înțelegi ideile fără a-i observa demersul hermeneutic. Detaliile legate de viața de familie sunt însă de o actualitate surprinzătoare. Pe fondul a zeci de titluri despre familie (majoritatea traduceri), cred că această apariție este necesară. Dintr-o altă epocă, cu un alt limbaj, dar răspunzând unei provocări mereu actuale. Cred că ne face bine să aflăm că nu suntem noi primii care predicăm și scriem despre viața conjugală.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.