Eticheta

Jean Calvin

J

Calvin și Farel: o întâlnire providențială

În iulie 1536, în drumul lui spre Basel, Calvin s-a oprit pentru o noapte la Geneva. Sub impulsul lui Guillaume Farel (1489-1565), evanghelizator al Elveției (actuala Elveție francofonă) din 1524, consiliul orașului și-a afirmat în luna mai adeziunea la Reformă prin abolirea unei părți a riturilor catolice (slujba) și prin plasarea Sfintei Scripturi mai pre-sus de orice altceva. Farel l-a rugat...

Povestiri despre titani

În mai puțin de 200 de pagini, Michael Reeves reușește o performanță lăudabilă. Ne prezintă contextul secolului XVI, nașterea ideilor reformatoare și pe reformatori înșiși. După aceste detalii v-ați aștepta la un manual de istorie din acela plictisitor și scorțos. Nici vorbă! Autorul pune toate aceste detalii istorice și teologice într-o poveste pe care oricine o poate savura. Fără lecturi...

Exercițiu de neuitare: Jean Calvin

La 27 mai 1564 se stingea, la Geneva, reformatorul Jean Calvin. Probabil cel mai important teolog protestant al tuturor timpurilor, a reprezentat alături de Martin Luther unul dintre stâlpii Reformei protestante. S-a născut la Noyon, în Picardia (Franța), tatăl său fiind în slujba episcopului local. A fost trimis la colegiul De la Marche și apoi a continuat să studieze dreptul la Sorbona. De-a...

Reformatorul singuratic

Nimeni nu știe când a început Reforma protestantă! Iată o afirmație care stăruie pe buzele multor istorici și conține, după cum intuim, un sâmbure de adevăr. Deși localizată în Europa Occidentală a secolului al XVI-lea, deși anul 1517 este fixat ca un debut, iar Martin Luther este văzut ca un prim corifeu, e greu de spus când s-au pus lucrurile în mișcare. Bunăoară, nu puțini exegeți îi consideră...

Adevărata pietate

După ani buni de la convertire, Jean Calvin – marele reformator genevez – își descrie acele trăiri într-un Comentariu la Cartea Psalmilor. Întotdeauna și-a văzut convertirea ca una neașteptată, ocazie în care Dumnezeu mi-a îmblânzit și mi-a făcut inima ascultătoare – spunea el. Așadar, după ce am început să gust și să cunosc adevărata pietate, m-am înflăcărat îndată de o atât de...

Calvin despre predicare

Dacă ar trebui să urc la amvon fără să mă fi pregătit, studiind o carte, și să-mi spun ușuratic: Lasă! Când voi fi acolo, Dumnezeu îmi va da ce să spun, și nu catadicsesc să citesc sau să să meditez la ceea ce urmează să rostesc, și mă prezint aici fără să cuget cu atenție cum trebuie să folosesc Sfânta Scriptură pentru întărirea oamenilor – ei bine, atunci aș fi un șarlatan fudul, iar...

Filă de istorie: traducerile Bibliei

Secolul XV a însemnat pentru Europa Occidentală o dezvoltare vizibilă a tipăriturilor. Grație tehnologiilor tot mai avansate, tot mai multe lucrări puteau fi multiplicate cu mai multă precizie și rapiditate. În același cadru, numărul de Biblii traduse a crescut simțitor. Tipografii au simțit că piața este pregătită și s-au grăbit să o ofere în limbile care aduceau multe vânzări. Între 1466-1522...

Ce este Evanghelia?

Se știe îndeajuns de bine ce înseamnă cuvântul Evanghelie pentru greci. Însă Sfânta Scriptură îl înțelege prin excelență ca veste bună și îmbucurătoare a harului care ne e oferit nouă în Isus Hristos; ca să învățăm a disprețui lumea, bogățiile sale învechite și desfătările sale deșarte, pentru a dori acest bun de neprețuit cu toată dragostea noastră și pentru a-l îmbrățișa cu multă râvnă, când ne...

Naivitate și îndărădnicie (secolul XVII)

Ca un efect indirect al Refomei, secolul XVII a fost unul dintre cele mai zbucuiumate în plan religios. Deși asistăm la nașterea științei moderne (pe fondul unui teism declarat), trebuie să remarcăm și o sumedenie de derapaje în plan confesional. Vorbim, în fond, de ceea ce mai târziu se va numi închiziția protestantă. Generată – cu titlu de exemplu – de condamnarea lui Servetus (de...

În umbra lui Calvin (2)

  Cu ceva timp în urmă am vorbit despre Farel, omul care a avut o influență directă asupra Reformei geneveze. Acum urmează să înfățișăm viața și lucrarea unui alt mare slujitor al amvonului protestant. Datorită prestației impozante a lui Calvin, și acesta a rămas într-o penumbră istoriografică. (2) Pierre Viret (1511-1571). A fost unul dintre protagoniștii dezbaterii de la Lausanne (1536) și...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.