Despre iudaism

D

Nici o analiză a situației religioase a timpului fără o analiză a iudaismului viu! Cum va arăta viitorul iudaismului, acum când noul mileniu este foarte aproape și toată lumea își pune întrebări în legătură cu el? Fiindcă iudaismul este cel în care se oglindesc toate problemele religioase ale timpului ca printr-o lupă, iudaismul, această cea mai veche dintre cele trei mari religii profetice, în pragul noului mileniu. Chiar dacă este restrâns în ceea ce privește numărul adepților săi, iudaismul este totuși o putere spirituală a lumii.

Cu aceste cuvinte își deschide Hans Küng monografia despre iudaism (publicată în românește la Hasefer sub titlul: Iudaismul. Situația religioasă a timpului).

În prefața ediției românești Andrei Marga va spune: Această lucrare este cea mai cuprinzătoare sinteză consacrată de un creștin subiectului mereu crucial pentru cultura lumii civilizate, al iudaismului. Dacă luăm în seamă remarca, înseamnă că suntem în fața unei lucrări mereu actuale, deși în original a fost publicată la finele secolului trecut. Recunoscând din debut prevalența iudaismului asupra celorlalte religii, autorul se situează pe o poziție apologetică am spune. Să nu ne așteptăm însă la concesii privitoare la istoria și filozofia iudaică. Nici vorbă! Hans Küng este riguros în tot ce afirmă și cântrește lucrurile într-un mod echilibrat.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.