Eticheta

Biblia

B

Biblia pe locul doi

În urma unui sondaj de opinie, aflăm că Biblia se află pe locul doi în preferințele românilor. Pe locul I a ieșit Pe aripile vântului (3,02%), iar pe următoarele, Moromeții, Cel mai iubit dintre pământeni, Cei trei mușchetari, Shogun. Cărțile cu conținut religios sunt preferate de doar 6% din publicul cititor. Consumatorii de beletristică se duc în primul rând spre romanele polițiste (12%) și...

Prevalența credinței

Vă recomand un material superb despre tensiunea dintre credință și înțelegere. Istoricul Neagu Djuvara își argumentează deschis reverența în fața revelației divine.

Trei plângăreli… biblice

Pregătindu-mi o predică despre părtășia creștină mă lovesc tangențial și de cârtirile din Faptele Apostolilor 6.1. Într-o manieră interesantă, aceste plângăreli au condus la decizia de a așeza cei șapte diaconi în slujbă. Nu ar fi singurul caz din Scriptură în care Dumnezeu se folosește de momente delicate pentru a-Și îndeplini planurile. Dar să revenim. Cârtirea primei comunități –...

Biblia în înțelegerea lui Paul (2)

După cum am promis, continuăm cu aprecierile fiului nostru, Paul, asupra cărților Bibliei. Pentru noi ca părinți este o mare bucurie să-l vedem consecvent și silitor. Nădăjduim ca aceste lecturi să-l urmărească de-a lungul întregii vieți. Așadar, din Neemia am înțeles că trebuie să avem răbdare și credință întotdeauna; din Psalmi am înțeles că trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu în orice vreme cu...

Biblia în înțelegerea lui Paul (1)

Odată cu trecerea în 2011, fiul nostru Paul s-a angajat să citească Biblia de la început până la sfărșit. Are 10 ani iar cutezanța lui ne umple inimile de bucurie, ca părinți. Într-o zi i-am cerut să scrie într-un caiet impresiile pe care i le lasă cărțile biblice după lectură. Iată, în parte, ce a rezultat: Din Geneza am înțeles că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Din Exod am înțeles că trebuie...

Bunicul, fiul și nepotul

Preocuparea lui Michelangelo pentru scenele biblice nu poate fi pusă la îndoială. Pictura de mai sus – după cum se poate distinge – redă trei dintre cei mai impozanți regi ai lui Iuda: Asa, Iosafat și Ioram. Făcând parte dintre primii cinci împărați ai lui Iuda (în fond, Regatul de Sud), ei se bucură în textul biblic de o atenție specială. Atât cărțile Împăraților dar și ale...

Raționalismul și divinitatea Bibliei

Sunt conștient că eseul de față atinge un subiect îngust. Mizez totuși pe câteva întrebări. Cred că cititorii Scripturii au, în general, o atitudine interogativă. Cred că își pun tot felul de întrebări din și despre Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Pe unele le-am auzit și eu, mai ales din gura tinerei generații. Așadar… Este Biblia Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu? În ce măsură stabilirea...

Ipostaze ale teologului

Iată-l pe el, teologul… Meticulos și documentat, om de o hărnicie exemplară. Cuprinderea febrilă a cărții sugerează lecturi asidue. Sau poate preferați o variantă modernă? Iat-o! Captivat de Scriptură, sobru și exigent, teologul din următoarea imagine dovedește o îndârjire exemplară. În fine, aveți mai jos teologul simandicos. Cultura lumii se interpune între ochelarii săi delicați și...

Despre Reformă (varianta L. Boia)

În primul rând, Reforma introduce o relație individualizată cu divinitatea, prin intermediul Bibliei (spre deosebire de Biserica Catolică, elitistă și ierarhizată, în care intermediar rămâne clerul). Această invoație a încurajat judecata personală și a stimulat diversitatea opțiunilor (exprimată și prin înmulțirea Bisericilor și curentelor protestante). Interpretarea literală a Bibliei duce...

Vicent van Gogh, predicatorul (3)

Fără Biblie nici predicatorul nu ar exista… Iată-l pe Vicent mărturisindu-și atașamentul față de Cartea Cărților. Trecuse printr-o situație cu adevărat dificilă. Avusese parte de tulburări depresive, deși desenase foarte mult. Auspiciile slujirii sale la amvon nu se arătau prea încurajatoare. Și totuși, pictorul predicator se încurajează cu Scriptura. O autodisciplină solidă reiese din...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.