Eticheta

Anul Nou

A

2016: un nou început

Viața omului este o succesiune de începuturi. De la naștere și până la moarte, conștient sau nu, omul tot debutează. Are nevoie de asta, așa cum are nevoie de hrană și adăpost. Calendarul s-a născut din aceeași trebuință interioară. Timpul nedefinit, care se află într-o curgere necontenită ar fi imposibil de trăit. Ne vedem nevoiți să-l spargem în bucăți, să-l luăm cu binișorul. Pe lângă unitatea...

LA MULȚI ANI!

Nu pot ajunge pe la voi, pe la toți. Pot însă aici și acum, în zori de 2015, să vă urez un sincer LA MULȚI ANI. Grație internetului – această nouă realitate pe care greu o explicăm și-o stăpânim – urările pot ajunge departe. Putem afla unii de alții, ne putem cunoaște cât de cât și ne putem aduna sub stindarde comune. O mișcare ce-și are propriile legi ne face să revenim aici pentru a...

Ziua, săptămâna, luna și anul

Deși este deasupra timplui, Dumnezeu alege să lucreze în timp. Doar omul e conștient de sine însuși, inclusiv de trecerea lui prin timp. Sentimentul efemerității îl împărtășește orice muritor, chiar dacă nu-l exprimă poate niciodată. Tocmai din această cauză, în mod convențional, omul are nevoie să „spargă” timpul și să-l pulverizeze în unități egale și repetabile. Nimeni nu-și poate trăi viața...

Gheorghiu-Dej de Anul Nou

Știați de o asemenea înregistrare?! Eu nu. Am descoperit-o întâmplător și mi s-a părut interesantă. O restituire istorică, aș spune, o mică fereastră spre întunecata perioadă comunistă. Suntem în zorii anului 1965, iar protagonistul este Gheorghe Gheorghiu-Dej, liderul carismatic al Partidului Comunist. Biografia acestui om este deopotrivă interesantă și macabră. Spre deosebire de alți corifei ai...

„A mai trecut un an…”

E vremea bilanțului. 2012 iese încet din istorie pentru a face loc altuia ce așteaptă în prag: 2013. Nu știm ce ne aduce Anul cel Nou, dar știm ce ne-a adus Anul cel Vechi. Față în față cu noi înșine, în cel mai greu examen existențial, ne putem pune întrebări esențiale. Putem pune pe cântar verticala vieții (relația cu Dumnezeu), dar și orizontala ei (relația cu semenii). Axele propriei...

LA MULȚI ANI!

Am un obicei bătrânesc, poate superstițios, dar care nu a dat greș niciodată: în noaptea anului nou, înainte de culcare, deschid Biblia la întâmplare, iar dimineața citesc primele versete de pe pagina din stânga. Evident, cel mai adesea sunt din Vechiul Testament. Fie că răspund la frământări intime, personale, fie la marile îngrijorări ale lumii, totdeauna textele respective îmi luminează...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.