Eticheta

Alain Gheerbrant

A

Mic dicționar săptămânal: APA (5)

Continuare de AICI: Apa vie, apa vieții se prezintă ca un simbol cosmogonic. Ea este o poartă spre veșnicie tocmai pentru că purifică, vindecă și întinerește. După Grigorie de Nyssa, fântânile conțin apă stătătoare. „În schimb, fântâna Mirelui este o fântână cu apă vie. El este adânc ca o fântână și mișcător ca un fluviu”. După Tertulian, Duhul divin alege apa dintre celelalte elemente și o...

Mic dicționar săptămânal: APA (4)

Continuare de AICI: Apa a fost dată de Dumnezeu pământului, dar mai există și o altă apă, tainică: este apa înțelepciunii care, atunci când a fost creată lumea, a chibzuit legea apelor și le-a statornicit făgaș (Iov 28.25-26; Prov. 3.20; 8.22,24,28-29; Ecl. 1.2-4). Înțeleptul este asemuit cu o fântână sau cu un izvor, iar apa sălășluiește în inima lui (Prov. 20.5; Ecl. 21.13) și vorbele lui au...

Mic dicționar săptămânal: APA (3)

Continuare de AICI: Domnul este asemuit cu o ploaie de primăvară (Osea 6.3), cu roa dătătoare de viață florilor (Osea 14.6), cu apele limpezi care vin de la munte, cu torentele ce satură pământul. Cel drept este asemenea copaului sădit pe malul apelor curgătoare (Num. 24.6); apa apare aici ca un semn al binecuvântării. Ca atare, se vede limpede originea ei divină. Astfel, Ieremia spune (2.13) că...

Mic dicționar săptămânal: APA (2)

Continuare de AICI: Palestina este un pământ cu torente și izvoare; Ierusalimul este scăldat de apele liniștite ale lacului Siloe. Fluviile sunt factori de fertilizare de origine divină, ploile și roua aduc rodire și exprimă bunăvoința lui Dumnezeu. Fără apă, nomadul ar fi neîntârziat condamnat la moarte și ars de soarele Palestinei; de aceea, apa întâlnită în drum este ca mana: ea potolește...

Mic dicționar săptămânal: APA (1)

În tradițiile ebraice și creștine apa simbolizează mai întâi originea creației. Litera men (M) din ebraică simbolizează apa care poate fi percepută; ea este mamă și matrice. Obârșie a toate câte sunt, ea este manifestarea transcendenței și de aceea trebuie considerată o hierofanie. (…) În Biblie, puțurile din deșert, izvoarele care le ies în cale nomazilor sunt tot atâtea locuri de...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.