Duhul și mânia

D

Fii îndelung răbdător și priceput, și vei birui toate faptele rele și vei săvârși toată dreptatea. Dacă vei fi îndelung răbdător, Duhul cel Sfânt, Care locuiește în tine, va fi curat, nefiind întunecat de alt duh rău; ci, locuind în lărgime, se va bucura și se va veseli cu vasul în care locuiește; va sluji lui Dumnezeu cu multă bucurie, având în el însuși îndestulare. Dar dacă vine mânia, Duhul cel Sfânt, Care este gingaș, se simte îndată strâmtorat, pentru că nu are loc curat și caută să se depărteze din acel loc; este sugrumat de duhul cel rău, neavând loc să slujească Domnului, după cum vrea, că este întinat de mânie. Că Domnul locuiește acolo unde-i îndelungă răbdare, iar diavolul unde-i mânie. A locui la un loc amândouă duhurile este nefolositor și rău pentru omul acela, înc are locuiesc. Dacă iei foarte puțin pelin și-l torni într-o oală cu miere, nu se strică oare toată mierea, nu se strică atâta miere de foarte puțin pelin, nu se pierde dulceața mierii și nu mai are aceeași valoare în ochii stăpânului, pentru că s-a amărât și și-a pierdut folosul ei? Dar dacă nu torni pelin în miere, mierea rămâne dulce și este de folos stăpânului ei. Vezi, deci, că îndelunga răbdare este cu mult mai dulce decât mierea; este folositoare Domnului și Domnul locuiește în ea; mânia, însă, este amară și nefolositoare. Așadar, dacă se amestecă mânia cu îndelunga-răbdare, îndelunga răbdare se pângărește și rugăciunea ei nu mai este bine-primită de Dumnezeu.

(Herma PăstorulPorunca V, în Scrierile Părinților Apostolici, PSB 1, București, 1979, p. 252)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.