Despre cele patru chipuri din Ezechiel 1.10

D

Poate vă era dor de o interpretare alegorică de toată frumusețea. Iat-o! Este dintr-un comentariu scris de Grigorie cel Mare (cca. 540-604), unul dintre cei mai mari exegeți ai perioadei patristice. Delectare plăcută!

Într-adevăr, oricare ales și oricare creștin desăvârșit prin urmarea Căii lui Dumnezeu este în același timp om, vițel, leu și vultur (cf. Ezech. 1.10). Omul este o ființă rațională. Vițelul este de obicei omorât ca jertfă. Leul este fiara puternică, după cum este scris: „Leul, cel mai puternic dintre dobitoace, nu va da înapoi de la întâlnirea cu nimeni” (Prov. 30.30). Vulturulzboară spre înălțimi și țintește razele soarelui fără să-i orbească ochii. Prin urmare, cine este desăvârșit prin rațiune este om. Și, pentru că el moare plăcerilor aceste lumi, este vițel. Pentru că prin însăși moartea sa de bună voie are puterea liniștii sufletești împotriva tuturor relelor… el este leu. Întrucât el contemplă cele cerești și veșnice, este vultur. De vreme ce orice drept este om prin rațiune, este vițel prin jertfa morții sale, este leu prin forța liniștii sufletești, este vulturul prin contemplație, fiecare creștin desăvârșit poate fi desemnat prin aceste sfinte ființe. Spunem acest lucru pentru a arăta că cele afirmate despre cele patru ființe se referă la fiecare creștin desăvârșit.

(Omilii la profetul Iezechiel, trad. Ileana Ingrid Bauer, Doxologia, Iași)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.