„Dar ce sunt eu?”

D

Când și-a pierdut cel mai bun prieten al său, poetul Alfred Tennyson a scris următoarele:

Iată, noi nu știm nimic;

Pot doar să cred că binele va veni

În cele din urmă – departe în viitor – în cele din urmă pentru toți;

Și fiecare iarnă se va schimba în primăvară.

Acesta este visul meu. Dar cine sunt eu?

Un pruncâ plângând în noapte;

Un prunc plângând după lumină;

Fără cuvinte, ci doar un plânset.

Dincolo de patetismul poemului, să remarcăm credința la care ajunsees Tennyson. Biografii lui au grijă să arate că a ajuns acolo după multe negări și îndoieli. Drumul spre credința care trece dincolo de toți și de toate e uneori lung și anevoios. Important este, totuși, finalitatea încurajatoare a parcursului. Chiar dacă suntem un plânset, suntem totuși un plânset care se încrede. Sau, poate, ne exprimăm încrederea oftând și lăcrimând.

Pe de altă parte, a ne interoga despre propriul destin este un exercițiu fecund. Să te ferești de oamenii care nu-și pun întrebări despre ei înșiși, care sunt mereu suspect de siguri pe tot ceea ce fac. Mai ales în momentele de mare durere, în tristețile noastre existențiale, o astfel întrebare s-ar putea să ne facă mai înțelepți. Merită să ne-o punem și, într-un fel, să-i transmitem esența și celor din jurul nostru.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.