Ce este (și ce nu este) blândețea

C

O persoană cu caracter slab nu poate fi blândă, pentru că nu se stăpânește pe sine: blândețea este virtutea care controlează forțele combative și violente ale naturii noastre, fiind, de aceea, cea mai bună și mai nobilă cale pentru împlinirea de sine. Cel blând nu este cel care refuză să lupte, nici cel care nu se va înfuria niciodată. Omul blând este cel care nu va face niciodată acest lucru: nu va lupta niciodată când îi este atacată vanitatea, ci doar atunci când este în joc un principiu. (…) Gândiți-vă la mânia celui blând. Pentru cel blând, principiul călăuzitor nu este egoismul, ci dreptatea. El se stăpânește pe sine atât de bine, încât nu permite pumnilor să se ridice pentru un scop nesfânt sau în apărarea mândriei, vanității, orgoliului, sau pentru că își dorește bogăția altuia. Doar principiile dreptății lui Dumnezeu îl stârnesc pe cel blând. Moise era un om blând, dar a spart tablele legii când a văzut că poporul a încălcat porunca lui Dumnezeu. (…) Să distrugem din rădăcini iubirea de sine. Să-i iubim pe călăii noștri, să-i iertăm, că nu știu ce fac. Să le facem bine celor care ne insultă; să fim blânzi cu hoții care ne acuză de furt; să-i iertăm pe mincinoșii care ne denunță că am fi mințit; să fim caritabili cu cei vinovați de adulter, care ne acuză că am fi păcătuit împotriva curăției. 

(Din Strigătele lui Isus pe cruce, de Fulton J. Sheen, Galaxia Gutenberg, 2020)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.