Bărbatul și femeia

B

Dumnezeu a făcut pentru bărbat un tron, pentru femeie un altar;

Tronul exaltă, altarul sfințește.

Bărbatul este creierul, femeia este inima;

Creierul primește lumină, inima primește iubire.

Lumina fecundează, iubirea reînvie.

Bărbatul este puternic prin rațiune, femeia este invincibilă prin lacrimi;

Rațiunea convinge, lacrimile înduioșează sufletul.

Bărbatul este capabil de eroism, femeia de orice sacrificiu;

Eroismul înnobilează, sacrificiul aduce sublimul.

Bărbatul are supremația, femeia are intuiția.

Supremația semnifică forța, intuiția reprezintă dreptatea.

Bărbatul este geniu, femeia este înger;

Geniul este incomensurabil, îngerul este inefabil.

Aspirația bărbatului este gloria supremă, aspirația femeii este îndreptată spre virtutea desăvârșită;

Gloria face totul măreț, virtutea face totul divin.

Bărbatul este un cod, femeia este evanghelia;

Codul corijează, evanghelia ne face perfecți.

Bărbatul gândește, femeia intuiește;

A gândi înseamnă a avea creier superior,

A intui simțind, înseamnă a avea în frunte o aoreolă.

Bărbatul este un ocean, femeia este un lac;

Oceanul are o perlă care îl împodobește, lacul – poezia care-l luminează.

Bărbatul este un vultur care zboară, femeia – o privighetoare ce cântă.

A zbura înseamnă a domina spaațiul, a cânta înseamnă a cuceri sufletul.

Bărbatul este templu, femeia este sanctuarul;

În fața templului ne descoperim, în fața sanctuarului îngenuchem.

Bărbatul este plasat acolo unde se sfârșește pământul, femeia acolo unde începe cerul.

(Victor Hugo)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.