Radical pentru Hristos!

R

Dumnezeu sau lumea; neprihănirea sau păcatul; iubirea sau ura?! Iată antiteze clare, plasate într-un discurs de o persuasiune impecabilă. Predicatorul ce-l vedeți în filmuleț cheamă la un creștinism practic și radical. Nu-ți lasă nici o cale de mijloc, nu îți permite nici o digresiune dogmatică. Toate ideile pleacă de la derapajul dulceag în care ne aflăm, de la acea atitudine laxă pe care o manifestăm în creștinismul nostru zilnic.
Materialul m-a pus pe gânduri, tocmai de aceea vi-l recomand. Cred că din când în când trebuie să ni se pună problema și în felul acesta. Deși patetic în felul lui, discursul este cât se poate de realist. Într-o vreme în care amestecurile și relativismele sunt o uzanță, creștinul trebuie să marcheze diferența. Scriptura vorbește clar despre acest lucru. Nu poți fi simultan în două locuri distincte, nu poți trăi duplicitar și să mergi înainte. A te juca pueril cu cele sfinte este vinovat și primejdios. Gravitatea unei asemenea stări nu trebuie subestimată. Dumnezeul Scripturii este de trei ori sfânt, iar cerințele Lui continuă să rămână în vigoare. Ce bine ar fi dacă am pricepe aceste lucruri la justa lor valoare, iar apoi să le promovăm în jurul nostru!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.