Eticheta

omiletică

o

„Exegeză și iar exegeză!”

Se întâmpla în anul 1935, cu puțin timp înainte de a fi expulzat din Germania. Cu ocazia discursului de rămas bun adresat studenților aăi din Bonn, Karl Barth avea a rostit o frază ce urma să facă istorie: Am studiat cu voioșie și sriozitate. În ce mă privea, ar fi putut continua astfel și mă îmăcasem deja cu gândul că voi avea locul de veci aici, lângă Rin! Iar acum s-a sfârșit. De aceea...

Esența Fericirilor din Matei (în interpretarea lui M. L.-Jones)

Martyn Lloyd-Jones a predicat zeci de ani. Anglia a fost binecuvântată cu un astfel de om care, într-un fel, cobora din tradiția înfocatului Spurgeon. Seriile lui de predici au devenit cărți, așa cum s-a întâmplat și cu cea dedicată Predicii de pe Munte. Analizând fericirile, pe care autorul le vede în Studii asupra Predicii de pe Munte, drept nucleul vieții noi în Hristos, el subliniază...

Aristocrație și predicare la Butler

Născut în anul 1692 la Berkshire, Joseph Butler este unul dintre cei mai interesanți predicatori ai secolului XVIII. Biografia lui cunoaște o seamă de paradoxuri, dar și un impact de invidiat. Cu studii temeinice la Oxford, Butler devine predicator la Rolls Chapel (Londra), paroh la Haughton-le-Skerne și Stanhope, apoi capelan pentru lordul cancelar. Într-o ascensiune care îmbină sacrul cu...

Calvin despre predicare

Dacă ar trebui să urc la amvon fără să mă fi pregătit, studiind o carte, și să-mi spun ușuratic: Lasă! Când voi fi acolo, Dumnezeu îmi va da ce să spun, și nu catadicsesc să citesc sau să să meditez la ceea ce urmează să rostesc, și mă prezint aici fără să cuget cu atenție cum trebuie să folosesc Sfânta Scriptură pentru întărirea oamenilor – ei bine, atunci aș fi un șarlatan fudul, iar...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.