Eticheta

Iustin Martirul

I

Bolile dogmatismului (1)

Într-un mod paradoxal, cea mai gravă maladie a teologiei pare a fi idolatria. Spunem „în mod paradoxal” deoarece obiectul ei sunt chiar dogmele. Nimic nou sub soare! Sfântul Grigore de Nyssa își avertiza confrații întru credință asupra acestei ispite gnoseologice: conceptele despre Dumnezeu pot deveni idoli. Cum poate fi identificată pomenita maladie? Relativ simplu: urmând comportamentul...

„Tot ceea ce a fost vreodată spus și este adevărat ne aparține”

Iată o afirmație riscantă pe termen lung, dar rostită cu convingere la vremea ei. Îi aparține gânditorului creștin timpuriu Iustin Martirul și a fost reluată – după cum e ușor de bănuit – în diferite contexte. Ea s-a născut într-un cadru apologetic evident, fiind asezonată cu alte expresii de gen. Tânăra mișcare creștină era pusă sub un mare semn al întrebării. Contestatarii ei...

Apologetica de altădată

Cu ceva timp în urmă am postat o microbiografie dedicată lui Iustin Martirul. Cu acel prilej nu am indicat o lucrare anume despre viața și activitatea lui Iustin, cu gândul că o voi face într-un eseu separat. Cred că acum a sosit timpul… Este vorba de cartea Sfântul Martir Iustin Filozoful. O introducere, scrisă de Bogdan Tătaru-Cazaban și publicată în cele mai alese condiții la...

Iustin Martirul și Filozoful

Fără îndoială că Iustin a fost cel mai important apologet al secolului II. Cel puțin două idei creative îl califică: Hristos drept Logosul cosmic și Creștinismul drept adevărata filozofie. (Roger E. Olson) Ca și creștin, Iustin a purtat veșmântul distinctiv al filozofilor și a devenit în felul său un învățător care le prezenta ascultătorilor săi filozofia creștină. (Jonathan Hill) S-a născut în...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.