Eticheta

Solomon Marcus

S

Cu gândul la școală

Într-un discurs rostit în anul 2012, Acad. Solomon Marcus (pe atunci în vâstră de peste 80 de ani), făcea o radiografie a sistemului de învățământ românesc. Detaliile tehnice se împletesc de minune cu spiritul vivace a unui om care nu se lăsa „îmbătrânit”. Iat-o: A întreba, a te nedumeri, a te mira, a fi curios, a te îndoi. Toate aceste stări pe care copilul mic le practică în mod foarte natural...

Exercițiu de neuitare: Matila Ghyka

La 13 septembrie 1881 se năștea, la Iași, prințul Matila Ghyka, ofițer de marină, diplomat, estetician, scriitor, matematician, inginer și istoric român. Fiu al ofițerului Matila Costiescu și al Mariei Ghika, nepoata ultimului domnitor al Moldovei, Grigore al V-lea Ghika. Părinții săi divorțează timpuriu, el fiind adoptat de Grigore Ghyka (1867-1940), fratele vitreg al mamei sale. Pleacă la...

Întrebarea săptămânii (13)

Dar oare metabolismul literaturii și al metaliteraturii se oprește la disciplinele umaniste? Cum am putea ignora interacțiunea teoriei literare cu biologia? Nu de la biologie a pornit Paul Valéry când a introdus conceptul de poietică, în contrast cu poetica? Nu de la structurile autopoietice din biologie, ale lui Humberto Maturana și Francisco Varela, a pornit Siegfried J. Schmidt în elaborarea...

Anatomia zâmbetului

Ar fi greu de găsit un tip de mesaj mai popular și mai frecvent decât zâmbetul. El este faza preliminară a multora dintre actele noastre de comunicare verbală, el acompaniază deseori această comunicare, după cum tot el este semnalul de încheiere a unui act de comunicare. Vorbele bune se preling în tăcere prin zâmbet, după cum tot prin zâmbet ele se declanșează. Cuvintele capătă adeseori sensul...

Despre sârg și chibzuință

Solomon Marcus este unul dintre maeștrii noștri matematicieni. Membru de seamă al Academiei Române, dânsul este un enciclopedist de marcă. Spirit renascentist, academicianul stăpânește la fel de bine științele exacte dar și pe cele umaniste. Iutubul de mai jos amendează hoția intelectuală și cheamă la rigoare și conștinciozitate. O opinie avizată de care ar trebui să ținem seama în mod serios...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.