Eticheta

Dallas Willard

D

Mai mult decât cuvinte, fie ele și ale Scripturii

Pericolele așa-zisei „argumentări cu ajutorul Bibliei” – constând în scoaterea unui pasaj scriptural din context pentru a sluji un scop preconceput – sunt bine-cunoscute. O afirmație izolată luată direct din Biblie, afirmație invocată adesea drept călăuzire personală, poate fi folosită contrar scopurilor lui Dumnezeu, contrar intențiilor Sale în ce ne privește. Numai Biblia ca întreg este...

Ai Lui pe deplin

De îndată ce-l cunoști pe Dumnezeu în orizontul credinței, începe bătălia pentru deplinătate. Firea veche își cere necontenit drepturile, declanșând o tensiune interioară din care nu mai ai scăpare. Abia atunci, prin puterea Duhului, suntem chemați să marcăm diferența. Să pledăm pentru statornicie, pentru o sfințire continuă. Întreaga noastră ființă intră într-un proces de înnoire ce sfârșește...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.