Eticheta

cultura română

c

Provocările primelor generații de creștini

Lumea romană din primele trei secole ale erei creștine a fost foarte pluralistă. Pentru a păstra pacea în imperiu, actul de pângărire a unui templu – orice templu – era considerat de romani o greșeală vrednică de pedeapsa cu moartea. Dar plurarilatea religiilor și a punctelor de vedere despre lume era monolitică în cel puțin o singură privință: aceste religii diverse au căzut de acord...

Întrebarea săptămânii (20)

Din ce mi-am plămădit nestăvilita nebunie de-a trăi
Vârtejul meu de-avânt și dulcea sete de-a juca,
Când din pământ sorb numai fiere?…
Când văd mormintele șirag încoronate
Cu iederă ca niște frunți de-nvingători cu lauri
De ce-mi hrănesc scânteia mea de râs, de nu se stinge?
Și când cutreier blestematele ogoare, ce minune
Mă-mbată de visez că eu pășesc pe bolta unui cer?
(Lucian Blaga)

„O anume disciplină intelectuală”

Există în opera oricărui gânditor autentic o perspectivă centrală, integratoare, un nucleu generator al viziunii sale asupra lumii, perspectivă sau nucleu legate nu numai de o concepție proprie, mai mult sau mai puțin originală, dar și de o anume disciplină intelectuală, considerată preferențial drept o disciplină-pilot, cu valoare hermeneutică fundamentală sau cu mare putere de cuprindere a...

„Țară de secături, țară minoră”

Octavian Goga a scris, se pare, mai multe jurnale. Într-unul dintre ele, care acoperă anul 1916 și scris sub forma unei spovedanii, Goga își arată dezgustul profund pentru clasa politică de atunci. Când am dat peste fragmentul cu pricina, m-am gândit că tare bine se mai potrivește și în 2014. Afirmațiile lui trebuie să le punem, totuși, în contextul potrivit. Ele trădează anumite răfuieli...

Iubire și resemnare

Probabil c-ați mai auzit/citit aceste versuri din Ultima scrisoare. Scrisă de Mihai Beniuc în 1937, poezia descrie o dragoste pe cât de imposibilă pe atât de profundă. Dincolo de durere însă, de cuvintele saturate de patetism, resimt aici o ilustră demnitate. E acea demnitate masculină ce nu te lasă să te răzbuni, ce nu-ți permite să fi vulgar și nici să decazi lamentabil în jocul instinctelor...

Exercițiu de neuitare: George Coșbuc

La 9 mai 1918 se stingea din viață poetul George Coșbuc. Fiu de preot greco-catolic, își trăiește copilăria în atmosfera mirifică a satului natal: Hordou (jud. Bistrița-Năsăud). Cititul și primele noțiuni de învățătură le primește de la anumiți țărani de prin părțile locului, oameni cu puțină carte dar mult har. În clasele primare se îmbolnăvește, le întrerupe, iar apoi le reia la școala din...

Exercițiu de neuitare: Andrei Șaguna

La 20 ianuarie 1808 se năștea, La Miscolț (Ungaria), cel care va deveni mitropolitul Transilvaniei, Andrei Șaguna. Deși născut din părinți catolici, urmând gimnaziul confesional, Andrei trece la ortodoxie la 29 decembrie 1826. Urmează apoi filozofia și dreptul la Buda, iar în 1929 urmează teologia la Vârșeț. La 1 noiembrie 1833 se călugărește, iar în 1846 este numit vicar general la Sibiu. Pe 2...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.