Eticheta

televiziunea

t

NET-ul și TV-ul: o competiție acerbă

Majoritatea studiilor consacrate activității mediatice arată că, pe măsură ce a crescut utilizarea netului, vizionarea programelor TV fie a stagnat, fie a sporit. Studiul de monitorizate pe termen lung a canelolor media, efectuat de Compania Nielsen, arată că timpul pe care americanii îl dedică televiziunii s-a mărit pe toată durata erei webului. Numărul de ore pe care le petrecem în fața...

Despre agresiunea la nivelul minții

Apreciem inițiativa TVR-ului de a invita pe d-l Virgiliu Gheorghe. Bio-fizician de talie europeană, cărturar de mare finețe, d-l Gheorghe este unul dintre oamenii care ne fac cinste. I-am citit cu nesaț cele două cărți despre pericolele televiziunii asupra minții umane. Le consider și acum drept cele mai avizate asupra acestui subiect. În această dezbatere, subiectele se succed unul după altul...

Despre televiziune

În general, se poate spune că televiziunea a făcut progrese. În Epoca de Piatră, pe când oamenii bântuiau în blană de urs pe Valea Neanderului și inventau focul, roata și faxul, deveneai vestit dacă te pricepeai foarte bine la ceva anume. Această epocă întunecată a trecut de mult. În anii nouăzeci ai secolului trecut (sec. XIX, n.m.), televiziunea a început să-i facă pe oameni celebri pentru că...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.