Eticheta

Revista 22

R

Sporul informațional

Dl Andrei Cornea, acest clasicist pe care-l citesc de ani buni, scrie în editorialul din Revista 22 (nr. 13; 22-28 martie). E teribil de observat că sporul imens de informație la care lumea de azi are acces, în loc să conducă la o cunoaștere mai bună a realității, devine adesea ceva chiar mai rău decât o cunoaștere rea: devine neîncredere în orice informație și orice cunoaștere. Cu aplicație la...

Filantropia evanghelică

Nu știu câți dintre evanghelici au citit eseul. Eu l-am văzut cu întârziere însă nu preget să-l indic. Pe de altă parte, sunt curios cum au ridicat din sprânceană unii dintre cititorii noștri neevanghelici. Este vorba de articolul apărut în suplimentul 22 Plus (nr. 308) care apre pe lângă apreciatul săptămânal Revista 22. Semnat de Alexandru Neagoe și Ileana Rogobete, editorialul reușește o...

Dinamica schimbărilor (inter)naționale

Săptămânalul Revista 22 (23-29 noiembrie) acordă o oarecare atenție chestiunii NATO și nu numai. Acest organism european – așa cum ne lămurește Octavian Manea – este tot mai preocupat de apărarea colectivă, apărarea antirachetă, securitatea energetică, operațiunile de menținere a păcii din Balcani, operațiunile de contrainsurgență și stabilitate din afara Europei. Așadar, din câte înțeleg eu...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.