Eticheta

pornografia

p

Familia sub asediu

Săbiile se ascut când e vorba de moralitate. Bătălia devine tot mai subtilă, fronturile tot mai riscante. Trăim o vreme a diluțiilor, un timp în care adevărul și minciuna se amestecă îngrijorător. Valorile tradiționale sunt călcate în picioare, virtuțile sunt luate în derâdere, iar ca instituție familia este cea mai atacată. Ei bine, în fața unor asemenea provocări, cred din tot sufletul că...

Internetul în România

Două decenii de internet pe plaiuri mioritice. Începuturile au fost timide, însă evoluția întregii rețele a fost impresionantă. Debutul a fost asistat logistic și financiar de Fundația Soros, iar apoi lucrurile au mers de la sine. Profesioniștii s-au înmulțit, întreprinzătorii au prins ideea. Sub diverse tutele, internetul a început să pătrundă acolo unde n-ai fi gândit, iar românii au fost mai...

Internetul și copiii noștri

Ca mulți dintre dvs. și eu sunt părinte. Am doi copii adorabili pe care vreau să-i cresc pentru Cer. Fac în această privință eforturi pe care numai Dumnezeu le știe în detaliu. Mai mult decât mine, soția mea rămâne mereu pe baricade și învinge mereu. Și totuși, copiii mei vor fi expuși – potrivit statisticilor – unui tip de agresiune pornografică fără precedent. Potrivit portalului...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.