Eticheta

Păstorul cu viața înnoită

P

„Puterea creștinilor e onoarea Bisericii!”

Afirmație făcută în zorii modernității de puritanul Richard Baxter. Argumentând-o, marele predicator continua: Atunci când sunt aprinși de dragoste de Dumnezeu și trăiesc pe baza unei credințe vii care lucrează, când nu dau valoare profiturilor și onorurilor lumii, iubindu-se unii pe alții fierbinte dintr-o inimă curată, putând să rabde și să ierte din inimă o nedreptate și să sufere cu bucurie...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.