Eticheta

Pallas

P

„La noi magia n-a depășit stadiul mahalalei”

Religiozitatea valahului este un soi de budism atemporal, unde timpul a avut și mai are atâta răbdare. Religiozitatea miorițică nu-i decât o proiectare sentimentală a naționalismului, un fel de dedublare în plan metafizic al sentimentului național. Religiozitatea noastră este copia fidelă a valahismului nostru. Suntem religioși în măsura în care suntem români. Sentimentul religios la români a...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.