Eticheta

Michael Henry

M

Un alt mod de-a vorbi despre convertire

Adeseori Pavel propune o interpretare etică a relației paradoxale dintre neputință și putere și care vrea ca cea dintâi să fie dacă nu cauza celei de-a doua măcar prilejul irupției ei. Slăbiciunea omului care se manifestă în greșeală și care dobândește în aceasta o conștiință acută și dureroasă, atestă faptul că, nefiind nimic prin el însuși decât acest om păcătos, el nu-și poate avea mântuirea...

Răul și solul inimii

Pornind de la Pilda semănătorului descrisă în Evanghelii, filozoful creștin Michael Henry pune în dreptul primelor trei pământuri un anumit tip de rău. Cu puțin timp înainte de a pleca dintre noi, Henry a scris mici comentarii asupra unor pasaje din Evanghelii care au fost reunite postum în volumul Cuvintele lui Hristos. Revenind, iată observațiile lui: 1. Sămânța căzută lângă drum. Aici răul...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.